Το «ημερολόγιον» Αντωνίου Μελισσηνού

Γιάννη Ανδριόλα, Το «ημερολόγιον» Αντωνίου Μελισσηνού του Κεφαλλήνος, Αθήνα 2007.

Μελισσηνός

Ο συγγραφέας μεταγράφει και μεταφράζει ένα καλο-διατηρημένο τετράδιο με χειρόγραφα κείμενα στα ελληνικά και ιταλικά, σωσμένο κατά τύχη από ένα σωρό σκουπιδιών, που αποτελεί το προσωπικό ημερολόγιο του ποιητή Αντώνιου Μελισσηνού. Το Ημερολόγιο πέραν από τις προσωπικές υποθέσεις και θέσεις του δημιουργού του, συνθέτει  μια μοναδική ηθογραφία της εποχής (1852-1858), όχι αφηγηματική από την πέννα κάποιου περιηγητή ή λαογράφου, αλλά ενεργό από την πέννα κάποιου που βιώνει και αναπαράγει την καθημερινότητα. Περισσότερο ακόμα και από τις πληροφορίες, είναι ο παλμός της κοινωνικής καθημερινότητας του επτανησιακού 19ου αιώνα, που καθιστά το Ημερολόγιο πολύτιμο.