Όροι χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος www.filoimouseiousolomou.gr (εφ’ εξής ιστοσελίδα) ανήκει και διαχειρίζεται από το σωματείο «Οι Φίλοι του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων» (εφ’ εξής ΦΜΣΕΖ) και η επίσκεψη σ’ αυτό διέπεται από τους ακόλουθους όρους, τους οποίους ο επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως να συνεχίσει την επίσκεψη του:

1) Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει περιεχόμενο (κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, λογισμικό, υπηρεσίες, κλπ.) που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του σωματείου των ΦΜΣΕΖ ή/και των συνεργατών του. Τα κείμενα που βρίσκονται ανηρτημένα στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν προσωπικά έργα και περιουσιακά στοιχεία των δημιουργών τους και απηχούν τις προσωπικές απόψεις τους, για τις οποίες ουδεμία ευθύνη φέρει το σωματείο των ΦΜΣΕΖ .

2) Το σωματείο των ΦΜΣΕΖ επιτρέπει την χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνον για προσωπική ενημέρωση των επισκεπτών. Απαγορεύεται αυστηρά η έντυπη ή ψηφιακή αναπαραγωγή, δημοσίευση, αποθήκευση, μετάδοση, διανομή, παρουσίαση στο κοινό, διασκευή, μετάφραση και εν γένει οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή τμήματος της παρούσας ιστοσελίδας για μη ιδιωτική χρήση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του σωματείου των ΦΜΣΕΖ.

3) Εάν ο επισκέπτης επιθυμεί να παραπέμψει σε κείμενο από την παρούσα ιστοσελίδα, προτείνουμε η βιβλιογραφική αναφορά να γίνει με τον ακόλουθο τρόπο: Ονοματεπώνυμο συγγραφέα, τίτλος κειμένου, in τίτλος εντύπου, αριθμός τόμου, τόπος, χρόνος και σελίδα έντυπης έκδοσης, διαθέσιμο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (url του κειμένου). Π.χ. Νίκιας Λούντζης, «Επτάνησος, ο δρόμος προς την Ελευθερία», in Ιονικά Ανάλεκτα,  5ος τόμος, Αθήνα 2015, σελ. 159 επ., διαθέσιμο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.filoimouseiousolomou.gr/wp-content/uploads/2016/05/Ionika_5th.pdf/.

4) Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και το σωματείο των ΦΜΣΕΖ δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό, ούτε ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία ή προσβολή υποστεί ο επισκέπτης από οποιαδήποτε αιτία, είτε αυτή σχετίζεται με το περιεχόμενο, είτε με το λογισμικό/υλισμικό του διαδικτυακού τόπου (πληροφορίες, ιούς, κλπ.), καθώς ο επισκέπτης πραγματοποιεί την επίσκεψη με δική του πρωτοβουλία και με πλήρη γνώση και αποδοχή των παρόντων όρων.

5) Το σωματείο των ΦΜΣΕΖ δηλώνει ότι δεν αποθηκεύει σε ηλεκτρονική βάση, ούτε συλλέγει, επεξεργάζεται, διαχειρίζεται ή διαθέτει τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση) που παρέχουν οι επισκέπτες μέσω του πλαισίου «επικοινωνία», καθώς αμέσως μετά την απάντηση σε αυτούς, τα δεδομένα αυτά διαγράφονται. Επίσης το σωματείο των ΦΜΣΕΖ δεν συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies, κλπ.

6) Η ιστοσελίδα περιέχει για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Το ΦΜΣΕΖ ουδεμία ευθύνη φέρει, ούτε εγγυάται το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με την παρούσα ιστοσελίδα μέσω ενεργών συνδέσμων, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων οι άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή τους.

7) Το σωματείο των ΦΜΣΕΖ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους και να τους δημοσιεύει στην παρούσα σελίδα. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την σελίδα αυτή.

8) Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι το σωματείο των ΦΜΣΕΖ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει την χρήση στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου του, όταν θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί οι παρόντες όροι.

9) Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.