Η μουσική παράδοση της ζακυνθινής εκκλησίας

Μάρκου Δραγούμη, Η μουσική παράδοση της ζακυνθινής εκκλησίας, Αθήνα 2000.

Μ. Δραγούμη, Η μουσική παράδοση της ζακυνθινής εκκλησίας

Ο διακεκριμένος μουσικολόγος Μάρκος Δραγούμης –καίτοι μη Ζακύνθιος- γοητευμένος από την ιδιαιτερότητα του εκκλησιαστικού ζακυνθινού μέλους συνέλεξε και μελέτησε τα τοπικά τροπάρια, τις ακολουθίες και τις λειτουργίες.

Οι παρτιτούρες που δημοσιεύονται στον τόμο αποτελούν πρωτότυπη μεταφορά στο πεντάγραμμο της βυζαντινής παρασημαντικής από τους λίγους διασωθέντες εκκλη-σιαστικούς κώδικες και τα δυσανάγνωστα χειρόγραφα των ιερέων, ή αποδόσεις απομαγνητοφωνημένων ζωντανών εκτελέσεων, που κατέγραψε ο ίδιος διατρέχοντας επί σειρά ετών (1984-1992) τη Χώρα και την ύπαιθρο της Ζακύνθου.