Ταυτότητα

Νομική Μορφή

Το σωματείο «Οι Φίλοι του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων» ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 1347/1987 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΠΕ/25019/2601 (ΦΕΚ 374/9.6.1992) απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού εντάχθηκε στα Ν.Π.Ι.Δ. που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 35 §§ 4 & 5 του ν. 1884/1990.

Σκοπός

Σκοπός του Σωματείου είναι η ηθική και υλική ενίσχυση και γενικά συμπαράσταση του «Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων» που βρίσκεται στη Ζάκυνθο, για την επίτευξη των σκοπών του, ιδίως δε η -σε συνεργασία με το ΜΣΕΖ-  διάσωση και προβολή της ιστορίας και λαογραφίας της Ζακύνθου μέσω εκδοτικών δραστηριοτήτων, κοινωνικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,  εξεύρεσης  κρατικών  ή ιδιωτικών  χορηγιών, καθώς και συνεργασίας με σχετικούς ελληνικούς, αλλοδαπούς ή διεθνείς φορείς.

Έδρα

Κρόνου 27 – 175 61 Π. Φάληρο Αττικής.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Νικόλαος Α. Λούντζης
Αντιπρόεδρος Λάζαρος Α. Κριεζής-Αποστόλης
Γεν. Γραμματεύς Νικόλαος Κ. Κουρκουμέλης
Ταμίας Σπυρίδων Ν. Φιλιώτης
Μέλη Ιωάννης Ν. Φιλιώτης
Ελένη Λ. Καρρέρ-Κριεζή
Πιερρίνα Σ. Κοριατοπούλου-Αγγέλη

Χορηγοί

Βουλή των Ελλήνων

Υπουργείο Πολιτισμού

Ίδρυμα «Σταύρου Νιάρχου»

Ίδρυμα «Κώστα και Ελένης Ουράνη»

Μέλη του Σωματείου και ιδιώτες φίλοι, Ζακύνθιοι και μη.