Έντεχνα Επτανησιακά Τραγούδια του ΙΘ’ αιώνα

Έντεχνα Επτανησιακά Τραγούδια του ΙΘ’ αιώνα, (lp), 1989.

Επτανησιακά Τραγούδια του ΙΘ’ αιώνα

Ανθολογία συνθέσεων των Μάντζαρου, Ξύνδα, Καμηλιέρη, Σαμάρα, Αλβάνα, Λαυράγκα και Λαμπελέτ, ερμηνευμένων από την Κική Μορφωνιού με τη συνοδεία πιάνου από την Μπίλιω Μωραίτου-Καβαλλιεράτου. Κείμενα Νίκια Λούντζη.