Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου Διονυσίου Σολωμού

Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου Διονυσίου Σολωμού – 200 χρόνια από τη γέννηση και 150 από τον θάνατό του, Αθήνα 2003.

Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου Διονυσίου Σολωμού

Ο τόμος περιέχει τις 39 επιστημονικές εισηγήσεις στο Διεθνές Συμπόσιο Διονυσίου Σολωμού, το οποίο διοργανώθηκε επί τη ευκαιρία της επετείου των 200 χρόνων από την γέννηση και 150 από τον θάνατο του εθνικού ποιητή, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (7-10 Οκτωβρίου 1998), υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι ανακοινώσεις δεν αφορούν μόνο το ποιητικό έργο του Σολωμού, αλλά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων γύρω από την λογοτεχνική προσφορά του ποιητή, τις επιρροές και τις  προσλήψεις του, την προσωπική του ζωή και τις κοινωνικές του σχέσεις, τις θέσεις του για τη γλώσσα, την θρησκεία και την πολιτική, συνθέτοντας ένα πολύτιμο εργαλείο έρευνας και μελέτης  της ταυτότητας του εθνικού ποιητή.