Ιονικά Ανάλεκτα

Ιονικά Ανάλεκτα, ετήσια επετηρίδα (5 τόμοι), Αθήνα 2011, 2012, 2013, 2014 & 2015.

Ιονικά Ανάλεκτα

Ετήσια επετηρίδα με επτανησιακή θεματολογία για την ανάδειξη της ιόνιας πνευματικής και καλλιτεχνικής προσφοράς και την ενίσχυση και προβολή των νέων επτανησίων ποιητών και πεζογράφων.